CleanAir4Health

cLEAN AIR FOR HEALTH

Projekt CleanAir4Health je mednarodni raziskovalni in ozaveščevalni projekt in je nadaljevanje projekta Diesel and Health, v katerem smo ozaveščali javnost o vplivu onesnaženosti zraka zaradi prometa na zdravje. V aktualnem projektu raziskujemo, kolikšni so zdravstveni stroški zaradi onesnaženosti zraka in katere politike in ukrepi že obstajajo in so učinkoviti za izboljšanje kakovosti zraka in posledično […]

YAEH!

YAEH

S projektom Mladinska akademija zagovorništva okolja in zdravja (Youth Advocacy of Environment and Health – YAEH!) želimo mladinske delavce ter posledično mladinske organizacije in mlade opolnomočiti za uspešno zagovorništvo ter jih opremiti z metodami in tehnikami, kako naj pridobljeno znanje aktivno uporabljajo pri mladinskem delu in ga prenašajo naprej. Temi, s katerima jim bomo približali […]

Sustainaware Climate Mitigation

Sustainaware_logo-1

Namen projekta Sustainaware je izobraziti mlade v Sloveniji in na Madžarskem o podnebnih spremembah in blaženju podnebnih sprememb preko metod neformalnega izobraževanja. Cilji projekta so:  razviti slovenski kalkulator ekološkega odtisa in spletno stran projekta, napisati in izdati brošuro »WTF is Climate Change?« v angleščini, slovenščini in madžarščini,  razviti kompetenčni model o blaženju podnebnih sprememb in […]

Partnerstvo za okolje in zdravje

POZ_logo-1

Partnerstvo za okolje in zdravje je neformalna mreža nevladnih organizacij in javnih ustanov, ki delujejo na področjih okolja in zdravja, podpirajo pa jo tudi posamezni strokovnjaki, ki z mrežo sodelujejo kot strokovni sodelavci. Partnerstvo za okolje in zdravje se je začelo kot sektorsko-razvojni projekt, ki želi vzpostaviti močno entiteto na področju okolja in zdravja (ang. […]

Ker alkohol ni mleko

Pobuda »Ker alkohol ni mleko« je sicer nastala v letu 2018 (www.keralkoholnimleko.si) v sodelovanju partnerjev aktualnega projekta. Dosedanje aktivnosti in nedavne raziskave so pokazale, da je problematika alkohola v Sloveniji bolj zaskrbljujoča in kompleksnejša od predvidevanj, in da lahko do neke mere govorimo o skoraj popolni brezbrižnosti do rabe alkohola pri mladoletnih in vidno opitih […]

Preventivna platforma

Program »Preventivna platforma« bo v obdobju 2020-2022 združeval večino programskih dejavnosti prijavitelja oziroma nadgradil preteklo delo v smeri celovitega pristopa na področju preventive. Program je sestavljen iz petih temeljnih stebrov, in sicer (1) preventiva v vzgoji in izobraževanju; (2) družinska preventiva in kakovostno starševstvo; (3) v (lokalno) skupnost usmerjena preventiva; (4) okoljske preventivne strategije in […]

Recimo ne odvisnosti

Recimo ne odvisnosti

Program »Recimo NE odvisnosti« poteka od leta 2017 (sofinanciranje Ministrstva za zdravje RS). V letu 2019 je bil nadgrajen in bo do leta 2022 osredotočen na mladostnike, predvsem preventivo škodljivih posledic uporabe digitalnih tehnologij pri mladostnikih, preventivo kajenja med mladostniki in preventivo (tveganega in škodljivega) pitja alkoholnih pijač med mladostniki na športnih prireditvah in po […]

Heroji

heroji-768x605

Koordinator programa Heroji je Zavod Vozim, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje. Program sestavlja več aktivnosti: ozaveščevalne akcije o škodljivi rabi alkohola in nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola, preventivne delavnice med mladimi, seminarji in usposabljanja za izvajalce preventivnih dejavnosti, obsežna kampanja Heroji furajo v pižamah. Inštitut v programu sodeluje pri nadgradnji preventivnih programov in delavnic, […]

Brez izgovora 2020-2022

Brez izgovora 2020-2022

Inštitut je partner projekta Brez izgovora 2020-2022, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru Programa varovanja in krepitve zdravja za leta 2020-2022. Projekt bo prispeval k splošnemu cilju varovanja in krepitve zdravja mladih in s specifičnimi cilji:  zmanjšati tvegano in škodljivo rabo alkohola, zmanjšati rabo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, zmanjšati povpraševanje po prepovedanih […]